Игри

Информация за страница Арбанаси

     Арбанаси е едно от най-известните села на територията на великотърновска област, в северната част на България. Арбанашкото плато е мястото, на което населеното място е разположено, като в посока североизток разстоянието от старопрестолния ни град и Втора българска столица е само пет километра. Именно платото се явява разделителна и буферна зона между Търново и съседния град Горна Оряховица, която има една от най-големиге жп гари в страната. Всъщност жп възелът на тази гара е от ключово значение за страната. Именно тук трябва да слязат пътниците от София, ако искат да стигнат до Търново – за целта се хваща малко влакче от първи коловоз на гарата и се пътува в продължение на 20 минути. Също така по тази линия се достига и до Варна, а това е черноморската ни столица и един от най-често посещаваните курортни градове не само от родни туристи, но и от такива от чужбина на различна възраст.

     Трудно е да се даде на потребителите точна представа за началния етап на историята на Арбанаси, като една от най-разпространените версии е идването на боляри от най-западните краища на България. Това се случва точно след значителната победа на Йоан Асен 2-ри в битката при Клокотница, а този владетел става известен и със сключването на многобройни династични бракове в интерес на страната. Султан Баязид 2-ри предприема кампания в Албания и в резултат на това някои историци са склонни да приемат, че именно жители от албански произход се явяват първите заселници по тези места. Що се отнася до точната датировка на храмовете, колебанията са между 14-ти и 16-ти век, но и тук няма стопроцентово доказани твърдения. Когато Йоан Асен се оженва за дъщерята на пленения Теодор Комнин, той преселва няколко гръцки фамилии в селото – такова е мнението на Георги Раковски. От останалите документи от годините на седемнадесети и осемнадесети век оставаме с впечатлението, че именно през втората половина на 17-ти век мястото достига своя най-голям разцвет в областта на икономиката. Най-видни представители на търговски фамилии живеят тук тогава, а общият брой на къщите по всяка вероятност достига 1 000. Медникарството и златарството са два от най-развитите занаяти и поминък на населението.

     Въпреки че Арбанаси като цяло остава притегателен център на гръкоманщината, това по никакъв начин не успява да окаже негативно влияние върху съзнанието на българското население. По тези места е познато прочутото килийно училище, а също и провежданите в църковните храмове служби на гръцки език. От всичко запазено като културно наследство на територията на селото, несъмнено най-голямо впечатление правят петте църкви и двата манастира, богато украсени и символ на висше майсторство. Може би за някои пък далеч по-символични и важни са общо 144-те на брой къщи от същата епоха. Станал по-късно владика на Врачанската епархия, тук за монах е подстриган един от най-известните възрожденски дейци – Софроний Врачански. Той остава в историята и с това, че прави първия официален препис на произведението на Паисий Хилендарски История Славянобългарска. Житие и страдание на грешния Софроний, друго негово известно произведение, е писано в това населено място.

eXTReMe Tracker